tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
Utterly lacking in atmosphere.
"What, you think a few ferns and some bad house music makes this place any less atmovac?"
viết bởi Piratehead 31 Tháng ba, 2006