tìm từ bất kỳ, như là sounding:
 
1.
an all-around cool guy
very atoga m8
viết bởi atoga 08 Tháng mười, 2003