tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
the most 1337 person alive. he is so gangster.
viết bởi atomicchronic 09 Tháng hai, 2003