Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là craigslist gay:
 
1.
a severe squish of an arm and/or verbal expression of immanent squish about to occur
burntpurchap! atoowee! "ouch!"
viết bởi Mike Strand 19 Tháng tám, 2006
11 4