tìm từ bất kỳ, như là ethered:
 
1.
cool guy
yo, auggie lutz is such a cool guy.
viết bởi auggie lutz 20 Tháng một, 2004
 
2.
dirtbag
yo auggie lutz is such a dirt bag
viết bởi john 23 Tháng bảy, 2003