tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
to have sex with as many women possible in a single night
damnn man, my girlfriend caught me aurening at my room last night. i was on my 6th girl
viết bởi darkplaya 13 Tháng tám, 2008