tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
to munch on a bearded clam; smooch a beaver; do some serious muff diving
"I can cancel my dental hygiene appointment tomorrow. I did some intense autoflossing last night."
viết bởi MrMartini 05 Tháng tám, 2009