tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
avery kingdon, definition of perfection.
wow you look so avery kingdon today!
viết bởi putteryfluttery 10 Tháng mười hai, 2013