tìm từ bất kỳ, như là sparkle pony:
 
1.
Indian for a pretty girl
That girl is avisha
viết bởi garpthefist 13 Tháng mười một, 2013