tìm từ bất kỳ, như là fob dot:
 
1.
A phrase that is said when something crazy, cool, or unexpected happens.
Guy one: AW SHIT BROTHA WE WONNNN

Guy two: OH DAMN
viết bởi fatbrighty 05 Tháng mười hai, 2013