Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là queef:
 
1.
1. The feeling a male gets as he ejaculates during sex.
2. The war cry used when throwing spare change at an art teacher.
Awesöm!
viết bởi D3T0N8 03 Tháng tám, 2010
6 1