Top Definition
Perfect word to describe something so bad that it passes back into awesome.
A: Hey man, do you read Sweet Bro and Hella Jeff?
B: Yeah man, that's totally awesomecore!
#awesome #bad #awful #indescribable #faptastic
viết bởi MakingThisHapen 05 Tháng mười, 2011
Very cool; totally boss
I love your new death ray! It's really awesomecore!
viết bởi Detlef 17 Tháng tám, 2003
the best thing ever
wow that concert was awesome-core
viết bởi katherine 28 Tháng tám, 2003
an indescribable genre of music created by the band Autoshape, involving computerized noises inane vocals and incredible stripping/dancing of sometimes nutty costumes.
Oh man! Autoshape totally invented awesomecore!
viết bởi beki 17 Tháng tám, 2003
Used as a pejorative to describe someone's shitty behavior.
Man, thanks a lot for borrowing my car without asking, you are so awesomecore!
#awesome #asshole #core #corecore #jerk
viết bởi Gitta 18 Tháng năm, 2006
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×