tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:
 
1.
Awesome at a grand scale.
Person1: "Hey! The pizza is here!"

Person2: "Awesonova!"
viết bởi Awesonova_Joe 21 Tháng mười, 2013