tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
A variant of alright...
awryt.... meet u later
viết bởi cyberfox 16 Tháng tám, 2011