Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là yeet:
 
1.
Butt is short for butty. Butty meaning the same as buddy. But in Wales we use butty.
So... awryt butt?

meaning awryt mate?
viết bởi Rhodri 10 Tháng ba, 2008
10 4