tìm từ bất kỳ, như là smh:
 
1.
(adj) Descriptive word of the most awesome thing ever.
My kids are the awsmostis kids in the universe!
viết bởi kidsnpigs 05 Tháng hai, 2010