tìm từ bất kỳ, như là tribbing:
 
1.
Ownage, fucken awesome, really good,
tomollow will have much awesomality
viết bởi elmin 23 Tháng bảy, 2003