aye is a scottish word meaning yes and always
Aye she's aye bitching at me
viết bởi SilentDefender 29 Tháng mười một, 2004
scottish slang word for yes
"Aye Jimmy your right there"
viết bởi Paul Michael 14 Tháng một, 2007
northern way of saying yes (WAY NORTH OF LONDON AS IN NEWCASTLE !!)
Aye im fine thanks
viết bởi DirkDiggler 05 Tháng tư, 2003
Belfast slang for 'yes'.
Randomer1:"You gona stab me?"
Randomer2:"aye"
viết bởi Tentatio 27 Tháng bảy, 2008
A Scottish slang word for yes!
Pete: You gonnae gi's a gobble?
Mel: Aye course!
viết bởi Midge07 11 Tháng tám, 2005
A word only appropriate for scots to use, though it's still used by white girls.
Wanna go to starbucks? 😂😂😂😂

Aye.
viết bởi Arondaro 12 Tháng năm, 2016
yes
Are you coming with us tonight ? Aye ,get you in the pub at 8 o,clock
viết bởi kerdo1888 02 Tháng sáu, 2015
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×