scottish slang word for yes
"Aye Jimmy your right there"
viết bởi Paul Michael 14 Tháng một, 2007
aye is a scottish word meaning yes and always
Aye she's aye bitching at me
viết bởi SilentDefender 29 Tháng mười một, 2004
northern way of saying yes (WAY NORTH OF LONDON AS IN NEWCASTLE !!)
Aye im fine thanks
viết bởi DirkDiggler 05 Tháng tư, 2003
Belfast slang for 'yes'.
Randomer1:"You gona stab me?"
Randomer2:"aye"
viết bởi Tentatio 27 Tháng bảy, 2008
A Scottish slang word for yes!
Pete: You gonnae gi's a gobble?
Mel: Aye course!
viết bởi Midge07 11 Tháng tám, 2005
A commonly used adlib, used by rapper O.J Da Juiceman.

4 out of every 10 words in his lyrics is the word "Aye".
"Quarter brick, half a brick, whole brick, Aye

Aye, Aye, Aye, Ok.
viết bởi DJ Lotto 29 Tháng chín, 2009
typically used when black people get very excited about something.

black guy 1: YO, I slammed Shanique in the bathroom at Tyrone's party!
black guy 2: AYEEEE !
viết bởi kfoxxxy 20 Tháng một, 2009

Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×