Top Definition
your large black cellmate that makes you his bitch.
where is your husband buba
viết bởi jeff 25 Tháng hai, 2004
something i ca my best mate who i luv lots likey
hey buba, luv ya loads xxx
#doll #hunny #borris #dot #babe
viết bởi Dot Mary Dey 09 Tháng tám, 2009
Big Upper Buttcrack Area...

Pronounced "boo-pa"
Dang girl how'd ya get that b.u.b.a in those jeans?

Look at the b.u.b.a busting out her pants..!
#fupa #booty #back #buba #crack
viết bởi jakenblesyca 27 Tháng bảy, 2010
Similar to bitch, it is used less frequently in some Texas areas. A buba is kinda helpful, being near one will make your life quite easier.
Sister, Sister's friends, Mother's friends...
Sentence: This girl makes me feel a buba...
|| I'm getting buba because of you all!
#bitch #whore #pain in the neck #damn #curse
viết bởi George2000 15 Tháng năm, 2006
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×