tìm từ bất kỳ, như là thot:
 
1.
Breasts.

mmmm functional.
b00bies are functional items in the human life cycle
viết bởi Will Fisher 07 Tháng ba, 2004