tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
Like b00bz but like.... EXPLATIVE B00BZ!!! uhh.... Super B00Bz!
OMG!!!1!!11one!!l SHE GOT TEH B00BZ0RZS!!11one!!1one
viết bởi Pokezel 05 Tháng chín, 2003