tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
better than n00dz.

made as a typo in a counter-strike server by jimmy pop & dastard.
i'll trade u 12 n00dz for 2 b00dz!!111
viết bởi jeefster 21 Tháng mười, 2004