Top Definition
A common 1337 expression for people playing a gun-related game such as Soldier Front, Call of Duty, etc. Meaning that they killed someone (with headshot or not.)
Player1 shoots Player2 in the head.
Player1: b00m headshot!
Player 2: -.- wtf n00b!
Player1: Too bad nub.
viết bởi N0 h43dsh0ts pl0x 08 Tháng một, 2009
an explosion of excitement or a taunt boasting- JoeL_b00m
1.Ha ha ha b00m In the face! 2. b00m how do you like them apples!
viết bởi JoeL b00m 05 Tháng tám, 2011
p1mp daddy, super l33t, ownz y0ur mom, and y0ur dad, has sk1ll 0ver your siblings, deserves to live, someone with giant penis. someone with absolute sk1ll.
I am b00m
viết bởi hax0r do0d 22 Tháng năm, 2003
Some kid with no job that mooches off his parents hard labor so he can sleep until 1:00pm EST play in the hot tub or waste time not looking for a job on irc.
b00m get a fucking job.
viết bởi Emmanuel Goldstein 23 Tháng chín, 2003
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×