b00n is simply the same as boon, meaning noob. The replacing of the o's through zeros helps your coolness factor.
-"Jesus H. Christ, I was pwn3d!!1"
-"Haha you b00n!!1"
viết bởi XVII 10 Tháng tư, 2005
n00b who keeps spamming certain forums but gets disliked by all other members
ure a real b00n (insult)
viết bởi sub 12 Tháng mười, 2003
Someone monkey like in their foolishness and naivety.
I b00ned you
viết bởi Brett Hewson 27 Tháng hai, 2004
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×