tìm từ bất kỳ, như là wcw:
 
1.
b0b
hot as shit!
bob is hot as shit!
viết bởi jessup 07 Tháng mười, 2003
 
2.
B0B
SOMETHING YOU DON'T WANT TO Do
GAY GUY: CUM0N IT'LL BE FUN

NOT GAY GUY: UGH, N0!, YOU MAKE ME WANT TO B0B p
viết bởi MR.POOBLES 11 Tháng hai, 2004
 
3.
b0b
the coolest person and sexyest person even better that billl
b0b you are the almighty
viết bởi mexican b0b 18 Tháng bảy, 2003
 
4.
B0b
My b/f.. b0b the sexyest guy on the fucking planet.

Does not like butt sex.
Oh bob your so crazy in 30 years i'll have your baby!
viết bởi Jillthemaster 21 Tháng tám, 2004
 
5.
b0b
A fat ass person who plays video games and yells at cars.
Mexican b0b is a dumbass.
viết bởi Anonymous 13 Tháng bảy, 2003
 
6.
b0b
gAY gAY gAY gAY gAY gAY
<bob> i AM GAY GAY GAY GAY GAY GAY
viết bởi GayLover 29 Tháng mười một, 2003
 
7.
b0b
Battery Operated Boyfriend (vibrator)
I need a man, but I'll settle for Bob!
viết bởi C-N 24 Tháng tám, 2005