tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
b18
honda 1.8 litre engine
viết bởi Anonymous 12 Tháng bảy, 2003
 
2.
b18
B18 is an area in birmingham near da notorious B20 area.round b18 endz der r gangs but they r kept in low profiles
u cant live in b18'zzz if ur not indian
viết bởi kilerk 14 Tháng mười, 2006