tìm từ bất kỳ, như là thot:
 
1.
Initialism for "be around but not really active much."
Steve: Hold on, I have to finish writing this paper. babnram
John: Okay.
viết bởi _kcsj 20 Tháng mười hai, 2011