tìm từ bất kỳ, như là cunt:
 
1.
Another name for a chick.
Woah, that baby rooster just stole my lunch money.
viết bởi pants2000 17 Tháng chín, 2013