tìm từ bất kỳ, như là wyd:
 
1.
Term of address meaning a pipsqueaky kid
"Get lost, babyjunior"
viết bởi Sparki 29 Tháng bảy, 2003