tìm từ bất kỳ, như là sounding:
 
1.
when you deny someone dap see dap and they pat ur back so they dont look stupid.
yo what it do?!

no

k coo

lemme get dat back dap
viết bởi BackDap 05 Tháng chín, 2009

Words related to back dap

back brush dap euclid highschool nigga see dap south yo