tìm từ bất kỳ, như là hipster:
 
1.
perform anal sex on.
He is backdoing his wife.
viết bởi uttam maharjan 18 Tháng năm, 2010