tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
Bad information.
Dude that blackberry instruction says to use IMAP, that's badfo.
viết bởi eminem! 13 Tháng mười hai, 2011