tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
A itch that is worse than normal itches.
I have a REALLY baditch!
viết bởi SA-X 21 Tháng mười hai, 2004