tìm từ bất kỳ, như là darude - sandstorm:
 
1.
Please keep your badoinkies out of the punch bowl
viết bởi Shoredan 14 Tháng một, 2014