tìm từ bất kỳ, như là cunt:
 
1.
boobs
Please keep your badoinkies out of the punch bowl
viết bởi Shoredan 14 Tháng một, 2014