tìm từ bất kỳ, như là wyd:
 
1.
Cheap prostitute
Let's go to the coner and pick up a badolla
viết bởi geecash 13 Tháng hai, 2010