Top Definition
when somthing is bad and wrong..from the movie Kung Pow!
"Betty has gone too far. Killing is wrong, and bad. There should be a new, stronger word for killing like badwrong or badong. YES, killing is badong. From this moment, I will stand for the opposite of killing, gnodab."
viết bởi Lisa 18 Tháng tư, 2004
adj. both bad and wrong to the utmost
"Killing is wrong...and bad. There should be a new, stronger word for killing. Like badwrong or badong. Yes. Killing is badong.
viết bởi The Grammar Inquisitor 03 Tháng mười hai, 2002
bad and wrong at the same time
"Killing is badong."
- The Chosen One
viết bởi M White Balls 08 Tháng mười, 2004
Bad wrong. originated from "kung Pow" , the greatest movie ever
killing is badong
viết bởi Urban Dictionary 05 Tháng sáu, 2003
from the movie Kungpow: Enter the Fist
a new, stronger word to describe killing since killing is bad and wrong
Killing is bad and wrong, there should be a new, stronger word to describe killing. Like badwrong, or badong. Yes, killing is badong.
viết bởi not_michael 11 Tháng mười, 2004
: bad wrong
Killing is badong.
viết bởi bobby 26 Tháng tư, 2003
Bad and wrong, badwrong. See gnodab.
The evil fish is badong.
viết bởi Zach G. 28 Tháng mười, 2003
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×