tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:
 
1.
A bitch who has a badonkadonk.
Vanessa's just being bitchy because she has a fat ass. What a badonkabitch!
viết bởi Stervin 07 Tháng năm, 2008