tìm từ bất kỳ, như là wyd:
 
1.
wear a condom.
Be kool bag your tool.
viết bởi daman 27 Tháng mười, 2003