Term with which to affectionately chide one whose head, like a woman's handbag, contains everything and nothing all at the same time.
a. 'What are you up to now you baghead?'

b. 'I want a divorce'.
#woman #wife #friend #colleague #chum
viết bởi Hedley Clubnobber 27 Tháng tám, 2006
A woman who's face is so damn ugly she need a bag on her head
ooooweeee shawty you a gat damn baghead
#ugly #unattractive #not cute #butterface #buttahead
viết bởi Kwelityhiphop 28 Tháng mười một, 2005
colin hedges 20 needles
av u been with colin sharing needles
viết bởi mark 18 Tháng bảy, 2003
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×