tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
Coming of age ceremony for a young sheep.
"Hey, come to my kids bah mitzvah!" said one sheep to the other.
viết bởi miles o'tool 28 Tháng mười, 2013