Bitch Ass Hoe
Look at that BAH walking like they own the place!
viết bởi tayburnemgood 05 Tháng chín, 2016
Bomb Ass Head. Oral sex that is so great it leaves you dazed. Head that puts you to sleep or leaves you walking with a limp.
Girl she gave me B.A.H. had my ass stuck... I was low key seeing stars
viết bởi Jamyrabomb 24 Tháng chín, 2015
An expression of shock or disbelief at something someone has said. Usually used in Instant Messaging conversations.
John: Why don't you come over to my house for a movie?

Mary: Will it be okay if i just wear my PJs?

John: Bah.
viết bởi tromanski 18 Tháng tám, 2014
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×