tìm từ bất kỳ, như là cleveland steamer:
 
85.
bah
Bitch Ass Ho
Man, Sheniqua is one BAH
viết bởi east sidaz 13 Tháng mười, 2003
 
86.
bah
belongs to DmaN
bah is my word, not yours nicole
viết bởi Mike 23 Tháng chín, 2003