Bomb Ass Head. Oral sex that is so great it leaves you dazed. Head that puts you to sleep or leaves you walking with a limp.
Girl she gave me B.A.H. had my ass stuck... I was low key seeing stars
viết bởi Jamyrabomb 24 Tháng chín, 2015
An expression of shock or disbelief at something someone has said. Usually used in Instant Messaging conversations.
John: Why don't you come over to my house for a movie?

Mary: Will it be okay if i just wear my PJs?

John: Bah.
viết bởi tromanski 18 Tháng tám, 2014
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×