tìm từ bất kỳ, như là thot:
 
1.
A sexy mothafucka! One who uses the word shit, damn, fuck, ass, rape a lot.
Damn!! is that bahaa?? He sure is a sexy mothafucka
viết bởi bda 16 Tháng một, 2005

Words related to bahaa

bahaeddine bahaa eddine bahae bahae eddine