tìm từ bất kỳ, như là ethered:
 
1.
a greeting or salutation
"yo, bahabageezle" or "bahabageezle sir"
viết bởi L i M 21 Tháng tám, 2008

Words related to bahabageezle

aye aye greetings hello hows it goin wassup