tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
To laugh like a sheep or farm animal
"I am Bahahahaing like a sheep."
viết bởi boooob 14 Tháng sáu, 2007

Words related to bahah

cow goat horse pig sheep