Top Definition
The act of titties bouncing.
Most commen during sex, with women on top.
I had the best bajiggles in my face the other night!
viết bởi Fred The Ched 19 Tháng tám, 2008
Bajiggles are often referred to as girls "boobs" or "bouncing boobs"

Non plural: "Bajiggle"

Related to 'bajingo'. A word Elliot Reed uses from SCRUBS to classify a girls lower region.
Gym Class:

Girl#1: "MY BAJIGGLES ARE JIGGLING!"

Girl#2: "..You should've worn a sports bra."
viết bởi 'tiscoldoutside 23 Tháng một, 2009
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×