Top Definition
ba'jing

1. an exclamation after an insult, like ba-zing.
2. to fuck.
3. the male genitalia.
4. to ejaculate. also see skeet.
1. "Joe, you're such a fucktard! Bajing!"
2. "Hey Brian, I bajinged your sister last night!"
-or-
"Greg seems a little too happy. He must have been bajinged in the butt over the weekend."
3. "STFU Zwiers before I give you a swift kick to the bajing!"
4. "Ugh! I just got bajing all over myself..."
viết bởi JoelToTheJ 29 Tháng tư, 2005
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×