Top Definition
(noun)a vaginia. The term comes from the NBC series Scrubs as a reference to a vaginia by the character Dr. Elliot Reid who does not like to verbalize genitalia.
I was with the OBGYN girls and saw like 300 bajingos.
#vaginia #clitoris #labia #penis #bajinko
viết bởi Joey T3 22 Tháng sáu, 2006
a beautiful vagina
"She has a tattoo of a teardrop on her bajingo! Is it sad?
viết bởi Eliot Reid 26 Tháng một, 2004
discreet way of saying vagina
you have a gaping bajingo
#vagina #pussy #bejingo #bagingo #vajingo
viết bởi trox 20 Tháng một, 2006
slang for vagina
viết bởi Shannon 10 Tháng bảy, 2003
Vagina
My bajingo is on fire
#bachingo #bajiingo #vagina #bbhajingo #fanny
viết bởi Ravin123 27 Tháng mười một, 2009
a woman's vagina, pussy
Her bajingo was on fire.
#pussy #vagina #cunt #female reproductive part #canal
viết bởi rahooblack 22 Tháng ba, 2009
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×