discreet way of saying vagina
you have a gaping bajingo
viết bởi trox 20 Tháng một, 2006
Top Definition
(noun)a vaginia. The term comes from the NBC series Scrubs as a reference to a vaginia by the character Dr. Elliot Reid who does not like to verbalize genitalia.
I was with the OBGYN girls and saw like 300 bajingos.
viết bởi Joey T3 22 Tháng sáu, 2006
a beautiful vagina
"She has a tattoo of a teardrop on her bajingo! Is it sad?
viết bởi Eliot Reid 26 Tháng một, 2004
slang for vagina
viết bởi Shannon 10 Tháng bảy, 2003
Vagina
My bajingo is on fire
viết bởi Ravin123 27 Tháng mười một, 2009
a woman's vagina, pussy
Her bajingo was on fire.
viết bởi rahooblack 22 Tháng ba, 2009
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×