tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:
 
1.
A slang term for penis.
"Man, he has a huge bajonjon!"
viết bởi dibtio 24 Tháng mười hai, 2007

Words related to bajonjon

dick penis prick wang wanger