tìm từ bất kỳ, như là spook:
 
1.
Big ass titties.
Yo dawg look at that girl over there, she got some bajungalopes!
viết bởi mr. franklin 08 Tháng hai, 2012